ماشين برداشت محصولات كشاورزي از جمله برداشت غلات و حبوبات و همچنين برداشت علوفه و كاربردي كردن ان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين برداشت محصولات كشاورزي از جمله برداشت غلات و حبوبات و همچنين برداشت علوفه و كاربردي كردن ان

شماره اظهارنامه : 38605032

شماره ثبت : 42176

تاریخ ثبت : 1386/04/31

نام مالک/مالکین : طياربگ اكبري پور

نام مخترع/مخترعین : طياربگ اكبري پور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0