فرآيند توليد نانهاي حجيم و كيك به روش استفاده از توليد خمير در كارخانه بصورت فريز شده و پخت نان و كيك در فروشگاههاي توزيع كه در اين صورت نان گرم و كيك به مصرف كننده عرضه ميگردد.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد نانهاي حجيم و كيك به روش استفاده از توليد خمير در كارخانه بصورت فريز شده و پخت نان و كيك در فروشگاههاي توزيع كه در اين صورت نان گرم و كيك به مصرف كننده عرضه ميگردد.

شماره اظهارنامه : 38602524

شماره ثبت : 40636

تاریخ ثبت : 1386/02/16

نام مالک/مالکین : مصطفي پسران افشاريان

نام مخترع/مخترعین : مصطفي پسران افشاريان

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0