غني سازي دو گانه نمك طعام با يد و آهن به كمك افزودني هاي نانو سايز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع غني سازي دو گانه نمك طعام با يد و آهن به كمك افزودني هاي نانو سايز

شماره اظهارنامه : 38503003

شماره ثبت : 36998

تاریخ ثبت : 1385/02/31

نام مالک/مالکین : حافظ احمدي ديزگاه

نام مخترع/مخترعین : حافظ احمدي ديزگاه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0