شير هوشمند گاز جهت بخاري هاي گاز سوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شير هوشمند گاز جهت بخاري هاي گاز سوز

شماره اظهارنامه : 38411330

شماره ثبت : 34826

تاریخ ثبت : 1384/11/17

نام مالک/مالکین : رضا بخشي

نام مخترع/مخترعین : رضا بخشي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0