طراحي سيستمي كه بااستفاده از ريموت براي چراغ هاي راهنمائي را هدايت نمايد و همچنين انتقال چراغ راهنمايي بوسيله يك وسيله نقليه (سيار كنترل از راه دور)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي سيستمي كه بااستفاده از ريموت براي چراغ هاي راهنمائي را هدايت نمايد و همچنين انتقال چراغ راهنمايي بوسيله يك وسيله نقليه (سيار كنترل از راه دور)

شماره اظهارنامه : 38408252

شماره ثبت : 33938

تاریخ ثبت : 1384/08/17

نام مالک/مالکین : مهدي غفاري

نام مخترع/مخترعین : مهدي غفاري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0