مدار الكترونيكي آيينهي دو تكه طرفين اتومبيل با دو زاويه ديد با قابليت غبار زدايي به همراه الكترومگنتيك و تنظيم خودكار از پيش تعريف شده و غلاف نگهدارنده قابل انعطاف به منظور جلوگيري از شكستن آيينه و همچنين براي جلوگيري از تصادفات ناشي از انحراف به چپ و راس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مدار الكترونيكي آيينهي دو تكه طرفين اتومبيل با دو زاويه ديد با قابليت غبار زدايي به همراه الكترومگنتيك و تنظيم خودكار از پيش تعريف شده و غلاف نگهدارنده قابل انعطاف به منظور جلوگيري از شكستن آيينه و همچنين براي جلوگيري از تصادفات ناشي از انحراف به چپ و راس

شماره اظهارنامه : 38404238

شماره ثبت : 32944

تاریخ ثبت : 1384/04/19

نام مالک/مالکین : نسيم رمضاني دوركي

نام مخترع/مخترعین : نسيم رمضاني دوركي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0