استفاده از پوكه هاي صنعتي ليكا به عنوان ساپورت بيو فيلم در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب در راكتورهاي بيوفيلمي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از پوكه هاي صنعتي ليكا به عنوان ساپورت بيو فيلم در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب در راكتورهاي بيوفيلمي

شماره اظهارنامه : 38403234

شماره ثبت : 32262

تاریخ ثبت : 1384/03/22

نام مالک/مالکین : آزاد كاوسي

نام مخترع/مخترعین : آزاد كاوسي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در چند سال اخير كاربرد سيستم بيوفيلمي از جمله راكتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرك در تصفيه بيولوژيكي فاضلابهاي شهري و صنعتي توسعه يافته است. در اين مطالعه از پوكه هاي صنعتي بسيار سبك بعنوان ساپورت بيو فيلم در راكتوري كه داراي ويژگي هاي يك راكتور هوازي بود استفاده گرديد. فاضلاب ورودي به راكتور محلول ساخته شده از ملاس قند همراه با مواد مغذي افزودني بود كه خوراك مناسبي براي رشد ميكرو ارگانيزمها محسوب مي گردد. آكنه هائي كه 70 درصد حجم راكتور را پر نموده بودند از نوع پوكه هاي صنعتي با ويژگي هاي خاص كه مصارف صنعتي دارند انتخاب شدند. عملكرد آكنه ها بعنوان سطح فراهم شده براي رشد ميكرو ارگانيزمهاي بيوفيلمي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج بدست آمده مشخص مي سازد كه راكتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرك MBBR فوق قابليت حذف 82 درصد از COD محلول تحت بار ورودي Kg cod/m2را 1/766 داراست و در صورت كاهش زمان از 24 ساعت به 16 ساعت و در پي آن 12 ساعت حذف COD از 82 درصد به 76 درصد و به 66 درصد كاهش مي يابد همچنين مشخص گرديد كه از كل راندمان حذف مواد كربنه 78/2% مربوط به بيو فيلم و 21/8% مربوط به ميكروارگانيزمهاي شناور است. اطلاعات آزمايشگاهي با استفاده از رابط اي كه با اصلاح فرضيات Stover-Kincannon استخراج گرديد، مطابقت دارند و از اين طريق مي توان فرمولاسيون و مدل رياضي سيستم را ارائه نمود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0