قطع كن اتوماتيك برق و تلفن و گاز شهري با استفاده از نسوز و با قابليت بسته شده شير گار ورودي بصورت مكانيكي و اعلام محل نشت گاز و آلارم خروجي در صورت نشت گاز.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع قطع كن اتوماتيك برق و تلفن و گاز شهري با استفاده از نسوز و با قابليت بسته شده شير گار ورودي بصورت مكانيكي و اعلام محل نشت گاز و آلارم خروجي در صورت نشت گاز.

شماره اظهارنامه : 38309233

شماره ثبت : 31236

تاریخ ثبت : 1383/09/24

نام مالک/مالکین : محمود قاسم وند و مهدي يزدي

نام مخترع/مخترعین : محمود قاسم وند و مهدي يزدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0