شير بنزين مكانيكي قابل نصب بر روي باك جهت جلوگيري از سرريز شدن بنزين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شير بنزين مكانيكي قابل نصب بر روي باك جهت جلوگيري از سرريز شدن بنزين

شماره اظهارنامه : 38306178

شماره ثبت : 30370

تاریخ ثبت : 1383/06/20

نام مالک/مالکین : جليل گزلان طوسي و حمزه عوض زاده و سعيد جوان محبوب

نام مخترع/مخترعین : سعيد جوان محبوب و جليل گزلان طوسي و حمزه عوض زاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0