ضايعات چاي كارخانجات چايسازي براي رنگرزي خامه قالي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ضايعات چاي كارخانجات چايسازي براي رنگرزي خامه قالي

شماره اظهارنامه : 38305231

شماره ثبت : 30263

تاریخ ثبت : 1383/05/24

نام مالک/مالکین : ابوالفضل جعفري

نام مخترع/مخترعین : ابوالفضل جعفري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نخ پشمي يا خامه قالي در گذشته با مواد رنگزاي رنگرزي مي شد . در حال حاضر نيز در بعضي از كارگاه هاي كوچك ، خامه قالي يا مواد رنگزاي طبيعي رنگرزي مي شود. بررسي نشان داد كه از ضايعات كارخانجات چاي مصرف بهينه اي نمي گردد در اين كار تحقيقاتي سعي گرديد تا از ضايعات كارخانجات چاي بعنوان يك ماده رنگزاي طبيعي براي رنگرزي پشم (خامه قالي) استفاده شود. بطوريكه يا كمك دندانه هايي رنگ متنوع و متفاوتي بدست آمد . خواص كيفي پارچه پشمي رنگرزي شده شامل ثبات شستوئي و ثبات سايشي در حد قابل قبولي مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0