اصلاح سيستم آبرساني اتوبوس جهت جلوگيري ازفرسايش لوله ها و راديات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اصلاح سيستم آبرساني اتوبوس جهت جلوگيري ازفرسايش لوله ها و راديات

شماره اظهارنامه : 38302007

شماره ثبت : 29764

تاریخ ثبت : 1383/02/01

نام مالک/مالکین : محمود ابراهيمي و فيروز يزدانيان قهفرخي

نام مخترع/مخترعین : فيروز يزدانيان قهفرخي و محمود ابراهيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0