نوعي سيستم مكانيكي الكترونيكي هوشمند ، قابل نصب بر روي كمك فنر اتومبيل جهت خنثي نمودن اثر موج جاده و دست اندازها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نوعي سيستم مكانيكي الكترونيكي هوشمند ، قابل نصب بر روي كمك فنر اتومبيل جهت خنثي نمودن اثر موج جاده و دست اندازها

شماره اظهارنامه : 38208086

شماره ثبت : 29285

تاریخ ثبت : 1382/08/14

نام مالک/مالکین : اسماعيل مماند

نام مخترع/مخترعین : اسماعيل مماند

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0