نوعي وسيله ورزشي جهت تقويت عضلات پا و كمر قابل استفاده براي معلوليني كه از ويلچر استفاده مي كنند.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نوعي وسيله ورزشي جهت تقويت عضلات پا و كمر قابل استفاده براي معلوليني كه از ويلچر استفاده مي كنند.

شماره اظهارنامه : 38208050

شماره ثبت : 29071

تاریخ ثبت : 1382/08/09

نام مالک/مالکین : محمد حسين شاه وران

نام مخترع/مخترعین : محمد حسين شاه وران

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0