يك نوع كولر آبي كه در آن از پمپ آب استفاده نمي شود ونياز به صفحه پوشال ندارد.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع يك نوع كولر آبي كه در آن از پمپ آب استفاده نمي شود ونياز به صفحه پوشال ندارد.

شماره اظهارنامه : 38005005

شماره ثبت : 27305

تاریخ ثبت : 1380/05/01

نام مالک/مالکین : حميد حنيفه زاه

نام مخترع/مخترعین : حميد حنيفه زاه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در پرونده رجوع شود مربوطه خلاصه اختراع يافت نشد به شرح و توصيف پرونده رجوع شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0