پله متحرك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پله متحرك

شماره اظهارنامه : 38002032

شماره ثبت : 27225

تاریخ ثبت : 1380/02/11

نام مالک/مالکین : حسين وفائي

نام مخترع/مخترعین : حسين وفائي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در پرونده خلاصه اختراع يافت نشد به شرح و توصيف پرونده رجوع شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0