بخاري گازسوز با رده انرژي A مجهز به سنسور تشخيص نشتي CO و گاز طبيعي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بخاري گازسوز با رده انرژي A مجهز به سنسور تشخيص نشتي CO و گاز طبيعي

شماره اظهارنامه : 139950140003010064

شماره ثبت : 105254

تاریخ ثبت : 1399/11/20

نام مالک/مالکین : مسعود ياوري و مسعود اديبيان و مجيد ياوري و نادر عرفان تبار

نام مخترع/مخترعین : مسعود ياوري و مسعود اديبيان و مجيد ياوري و نادر عرفان تبار

طبقه بندی بین المللی : F24H 3/02 G01N 30/64 F24H 9/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر "بخاري گازسوز دودكش دار توربو داراي سيستم هوشمند با رده انرژي A" مي باشد كه اجزاي آن شامل محفظه احتراق، مبدل حرارتي، محفظه كلكتور خاص، فن توربو، فن دودكش، محافظ شعله، سيستم كنترل هوشمند، شير گاز الكترونيكي، روشن كننده هوشمند و محفظه رطوبت مي باشد. محفظه احتراق كه اين بخش در واقع محلي است كه مشعل بخاري در آن قرار دارد كه در آن مخلوط سوخت و اكسيژن انجام گرفته و احتراق صورت ميگيرد. مبدل حرارتي كه در اين بخش با طراحي يك مبدل حرارتي لوله اي شكل سعي شده تا گرماي محصولات احتراق جذب محيط شود. طراحي مبدل به صورتي است كه به كمك صفحات متعدد در حين عبور محصولات احتراق گرماي اين محصولات جذب ميگردد. فن توربو كه پس از جذب گرماي محصولات احتراق، جهت انتقال اين گرماي جذب شده از يك فن با دور مناسب استفاده گرديد. محفظه كلكتور خاص كه اين محفظه محصولات احتراق را پس از اينكه گرماي خود را به محيط داده و سرد شده جمع آوري كرده و به سمت فن دودكش هدايت ميكند. فن دودكش كه در كنار فن توربو، يك فن ديگر با ايجاد فشار مثبت در دودكش به خروج محصولات احتراق در شرايط سخت كمك كرده و ايمني كامل را به دست ميدهد. محافظ كنترل شعله كه به دليل وجود فشار منفي در محفظه احتراق و جهت مخلوط شدن بهينه هواي ثانويه با شعله، از محافظ كنترل شعله استفاده ميگردد و از سوخت ناقص و توليد گاز CO جلوگيري كرده كه اين امر در افزايش راندمان سوخت تاثير بالايي دارد. سيستم كنترل به گونه طراحي گرديد كه تمام عملكرد ها و ايمني بخاري را با استفاده از سنسور كنترل ميكند. در شير گاز الكترونيكي و روشن كننده هوشمند به دليل وجود سنسور هاي مختلف و عملكرد هوشمند بخاري از شير گازي با عملكرد الكترونيكي استفاده گرديده است كه به كمك آن و فرمانهاي سيستم عملكرد روشن و خاموش شدن و يا كم و زياد شدن شعله توسط اين شير انجام ميگردد و در محفظه رطوبت در خروجي دودكش، رطوبت حاصل از احتراق تبديل به مايع گردد اين آب حاصله براي جلوگيري از ورود آب به داخل بخاري توسط لوله به محفظه پشتي دستگاه منتقل ميگردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0