بازدارنده كك و منواكسيد كربن در فرآيند كراكينگ حرارتي هيدروكربن ها با بخار آب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بازدارنده كك و منواكسيد كربن در فرآيند كراكينگ حرارتي هيدروكربن ها با بخار آب

شماره اظهارنامه : 139950140003007194

شماره ثبت : 104627

تاریخ ثبت : 1399/08/20

نام مالک/مالکین : شرکت پترو شيمي جم سهامي عام

نام مخترع/مخترعین : رضا راشدي و شاهين حسيني و اكبر بوالحسني و سروش كرميان و سميه محبي و علي درويشي و سيدرضا ادهم دوست

طبقه بندی بین المللی : C07C 4/04 C10G 9/00

خلاصه شرح اختراع :

شكست حرارتي هيدروكربن ها در حضور بخار آب منجر به توليد الفين ها مي شود. طي اين فرآيند شكست، ملكول هاي سنگين به موادي سبكتر با ارزش بيشتر شكسته مي شوند. فرايند شكست حرارتي در راكتورهاي لوله اي بلند كه با نام راكتورهاي تشعشعي نيز شناخته مي شوند، انجام مي پذيرد. در فرآيند كراكينگ دو محصول جانبي نامطلوب كك و كربن منواكسيد تشكيل مي شود. كك تشكيل شده در فرآيند منجر به رسوب و گرفتگي راكتور، كاهش انتقال حرارت، كاهش بازده و افزايش افت فشار در طول راكتور مي گردد. همچنين كربن منواكسيد توليدي طي فرآيند كراكينگ به عنوان سم كاتاليست هاي پايين دستي شناخته مي شود. بنابراين كاهش ميزان كك و كربن منواكسيد از اهميت بالايي برخوردار است. در حال حاضر در پتروشيمي جم از تركيب سولفيدي دي متيل دي سولفيد (DMDS) به عنوان بازدارنده تشكيل كك و كربن منواكسيد استفاده مي شود. بر اساس اين اختراع، افزودني سولفيدي- فسفري معرفي شده مي تواند به عنوان بازدارنده تشكيل كك و كربن منواكسيد در فرآيند كراكينگ هيدروكربن ها با بخارآب و هيدروكربن در غلظت مشخص مخلوط شده و وارد كوره هاي كراكينگ مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0