سيكل تركيبي توليد چندگانه (CCHP-ORC-ERC) با بهره گيري از انرژي هدررفت اگزوز (WHR) موتور اشتعال تراكمي ديزل/ بيوديزل سوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سيكل تركيبي توليد چندگانه (CCHP-ORC-ERC) با بهره گيري از انرژي هدررفت اگزوز (WHR) موتور اشتعال تراكمي ديزل/ بيوديزل سوز

شماره اظهارنامه : 139950140003009425

شماره ثبت : 104500

تاریخ ثبت : 1399/11/03

نام مالک/مالکین : جواد جنت خواه

نام مخترع/مخترعین : جواد جنت خواه و بهمن نجفي و هادي غائبي

طبقه بندی بین المللی : H01M 10/00

خلاصه شرح اختراع :

در يك موتور ديزل معمولي، كمتر از 45% انرژي سوخت ممكن است به كار مفيد خروجي از ميل‌لنگ تبديل شود، و بقيه انرژي عمدتاً از طريق گاز اگزوز و آبِ خنك‌كاري به هدر مي‌رود. اگر گرماي هدررفتِ موجود در گاز اگزوز و در آب خنك‌كاري را بتوان به صورتي كارآمد، بازيافت كرده و مورد استفاده قرار داد، در آن صورت بازدهيِ موتور ديزل اصلي ممكن است به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. سامانه حاضر سيكل ترموديناميكي بازيابي انرژي هدررفت اگزوز موتور ديزلي و تبديل آن به توان، حرارت و برودت مي باشد كه در آن از تركيب سيكل ارگانيك رانكين و تبريد اجكتوري با منبع گرماي اگزوز استفاده شده است. اين سيكل با نرم افزار EES كدنويسي، مدلسازي، ارزيابي شده و براي بكارگيري در ستاپ هاي موتور ديزل با سوخت پايه گازوئيل يا بيوديزل طراحي و اجرا شده است. بر روي سامانه حاضر تحليل انرژي، اگزرژي و بهينه سازي انجام گرفته است كه در نهايت منجر به بهبود بازده كلي احتراق و عملكرد موتور ميگردد. توان توليدي در دور 2400 دور در دقيقه در دوبار 50% و 100% مقدار 0.36 كيلووات بوده ميزان سرمايش توليد شده توسط سوخت ها در حدود 6 كيلووات و همچنين در اكثر نمونه ها ميزان گرمايش توليد شده حدود 25 كيلووات مي باشد. مقدار بازده خالص سيكل براي سوخت كلزا به ميزان 23.12 درصد، بهترين بازده اگزرژي بدست آمده زمانيكه از سيكل ترموديناميكي استفاده مي گردد براي بيوديزل كانولا با 53.95 درصد در تركيب بيوديزل 10 درصد مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0