موتور دو زمانه بدون روغن سوزي با استفاده از حذف سوپاپ ها با رويكرد كاهش آلاينده ها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع موتور دو زمانه بدون روغن سوزي با استفاده از حذف سوپاپ ها با رويكرد كاهش آلاينده ها

شماره اظهارنامه : 139650140003002066

شماره ثبت : 104311

تاریخ ثبت : 1396/02/24

نام مالک/مالکین : ميرعباس حسيني نيا

نام مخترع/مخترعین : ميرعباس حسيني نيا

طبقه بندی بین المللی : F02M 9/08 F02B 25/00

خلاصه شرح اختراع :

اختراع « موتور دو زمانه بدون روغن سوزي با استفاده از حذف سوپاپ ها با رويكرد كاهش آلاينده ها » كه در واقع روشي جهت بهينه سازي سامانۀ موتورهاي دو زمانۀ موجود در بازار فعلي است كه با تغييرات عمده در ساختار مكانيزم و جابجائي محل احتراق آنها بوجود مي آيد. در واقع در موتورهاي قبلي، مكش داخل كارتر روغن و زير پيستون انجام مي گيرد و لذا در طول مكيده شده آلوده به روغن مي گردد و در نتيجه احتراق، ميزاني از روغن كارتر مي سوزد و آلودگي بسيار زيادي از سوخت روغن بوجود مي آيد و در نتيجه چون جابجايي نقطه مكش داريم، لذا هواي داخل كارتر مكيده نمي شود و هواي پاك ايجاد نمي گردد. در اين اختراع، احتراق زير پيستون و تا سطح جدايش اطاقك احتراق با كارتر انجام مي گيرد، زيرا اجازه مي دهد تا از خود شفت به جاي روتاري ولو استفاده كنيم و در نتيجه نيازي به سوپاپ در اين نوع موتور نيست.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0