توليد چرم از قارچها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد چرم از قارچها

شماره اظهارنامه : 139950140003005912

شماره ثبت : 104027

تاریخ ثبت : 1399/07/08

نام مالک/مالکین : محمدرضا آصف شايان

نام مخترع/مخترعین : محمدرضا آصف شايان

طبقه بندی بین المللی : C14C 13/00

خلاصه شرح اختراع :

در حال حاضر تنها منبع توليد چرم استفاده از پوست حيوانات مي باشد. اين پروسه علاوه بر اينكه موجب نقض حقوق حيوانات و كشتار وسيع آنها مي شود از نقطه نظر زيست محيطي نيز بسيار مخرب مي باشد. بطوريكه فرايند توليد چرم و مواد شيميايي مورد استفاده به عنوان يكي از صنايع آلوده كننده محسوب مي گردد. همچنين منابع حيواني مورد استفاده نيز بسيار محدود بوده و مدت زمان فرايند توليد بسيار طولاني و زمانبر مي باشد. ميسليوم تعدادي از قارچها بدليل بافت خاص و متراكم و رويش مستمر و انشعابات مداوم بافت بسيار مناسبي براي ساخت انواع مواد و سازه ها مي باشند. در اين اختراع، از ميسليوم قارچ ها پس از طي مراحل خالص سازي، كشت مكرر، توليد اسپاون، تلقيح بر روي بسترهاي ويژه، ايجاد شرايط رشدي مناسب و ساير مراحل اقدام به توليد بافت چرم خواهد شد. محصول توليدي، كاملا طبيعي، ارگانيك، بدون استفاده از تركيبات مضر، بدون كشتار جانوران و ساير مرايا خواهد بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0