آمپول شكن دستي براي باز كردن همه سايز سر آمپول

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آمپول شكن دستي براي باز كردن همه سايز سر آمپول

شماره اظهارنامه : 139950140003002605

شماره ثبت : 103367

تاریخ ثبت : 1399/03/30

نام مالک/مالکین : فرزاد ايماني حسين و افشين رنجبر و عبدالرضا صادقي پشتگل

نام مخترع/مخترعین : فرزاد ايماني حسين

طبقه بندی بین المللی : A61J 1/06 A61J 1/16 F16B 2/06 B67B 7/92

خلاصه شرح اختراع :

آمپول شكن دستي براي باز كردن همه سايز سر آمپول متعلق به زمينه اختراعات حوزه مهندسي پزشكي , پزشكي و بهداشت مي باشد كه يكي از قديمي ترين مشكلات رايج در حين تزريق دارو هاي آمپولي را حل مي نمايد. در حين شكستن آمپول هاي شيشه اي هنگام تزريقات عموما شاهد جراحت برداشتن دست كاربر و حتي پريدن خرده شيشه به چشمان او مي باشيم كه در اين اختراع با پوشاندن قسمت هاي خطرناك آمپول شيشه اي و شكستن آن در داخل يك حفاظ شامل بدنه استيل و يك سيستم در بر گيرنده چهارشاخ مانند عمل جدا كردن سر آمپول از بدنه در نقطه گردني آمپول اتفاق مي افتد .چهار شاخ مذكور در داخل خود داراي يك فضاي تو خالي انحنادار متناسب با سر آمپول مي باشد كه توسط نيروي انگشت كاربر از هم باز شده تا سر آمپول را در بر گيرد و سپس با اعمال نيرو توسط دو دست به محل گردني آمپول شكسته مي شود .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0