فرآيند توليد آلومينيوم تري هيدروكسايد به روش ترسيب از محلول سديم آلومينات

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد آلومينيوم تري هيدروكسايد به روش ترسيب از محلول سديم آلومينات

شماره اظهارنامه : 139850140003005942

شماره ثبت : 103347

تاریخ ثبت : 1398/07/10

نام مالک/مالکین : محمدتقي شادلو

نام مخترع/مخترعین : محمدتقي شادلو

طبقه بندی بین المللی : C01F 7/00

خلاصه شرح اختراع :

اين نوآوري مربوط به فرايند جديدي براي توليد پودر آلومينيوم تري هيدروكسايد از محلول سديم آلومينات با روش ترسيب با جوانه است كه: اول) در يكي از جنبه هاي اختراع، قابليت اختلاط با انواع رزين ها را دارد. دوم)در يكي از جنبه هاي ديگر اختراع، داراي خواص تكرار پذير و استحكام بالا بوده و قابليت تبديل به آلوميناي اكتيو مناسب براي ساخت كاتاليست را دارد . در يكي از جنبه هاي اين فرايند(جنبه اول) ، ترسيب آلومينيوم تري هيدروكسايد با تزريق جوانه به محلول سديم آلومينات در دما و زمان ماند لازم انجام شده و سپس با فيلتراسيون دوغاب حاصل و اعمال تنش هاي مكانيكي لازم قبل/در حين/بعد از عمليات خشك كردن كيك ، پودري جامد توليد مي شود كه گيبسيت خالص بوده و متوسط اندازه ذرات آن 3-1 ميكرون است . در يكي از جنبه هاي ديگر فرايند(جنبه دوم)، ترسيب آلومينيوم تري هيدروكسايد با استفاده از پودر حاصل از فرايند جنبه اول، به عنوان جوانه به محلول سديم آلومينات در دما و زمان ماند لازم، انجام شده و سپس با فيلتراسيون دوغاب حاصل و اعمال تنش هاي مكانيكي لازم قبل/در حين/بعد از عمليات خشك كردن كيك ، پودري جامد توليد مي شود كه گيبسيت خالص بوده و متوسط اندازۀ ذرات آن بالاتر از 10 ميكرون و كمتر از 20 ميكرون است . اين روش شيميايي / شيميايي – فيزيكي بوده و در محصول حاصل از روش جنبه اول، نسبت به روش هاي فيزيكي توليد هيدرات ريزدانه با استفاده از خردايش هيدرات باير، پودري با خاصيت تر شدگي مناسب توليد مي كند كه داراي خلوص بالاي 99/9% است و پايداري حرارتي بالايي دارد و در محصول حاصل از روش جنبه دوم، داراي خواص فيزيكي تكرار پذير بوده و هيدرات و مشتق هاي آن(آلوميناي اكتيو)، استحكام مكانيكي مناسبي از خود بروز مي دهد. نسبت به روش هاي فيزيكي خردايش هيدرات باير، در جنبه اول اين روش، عمليات به نحوي است كه به علت كم بودن ذرات خرد و شكسته و تراشه، ضريب زبري سطح محصول نهايي كمتر از 3 است و به همين دليل باعث افزايش نامعقول ويسكوزيتي هنگام تركيب با رزين نخواهد شد . در جنبه دوم نيز مسايل و مشكلات حاصل از عدم تقارن منحني توزيع اندازه ذرات حاصل از روش خردايش، رفع شده و خواص هيدرات تكرار پذير بوده و يكنواختي شكل ذرات آن نيز به نحوي است كه هيدرات و مشتق هاي آن داراي استحكام مكانيكي مناسبي خواهد بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0