فوم نانوكامپوزيتي نيكلي تخلخل باز به روش رسوب دهي الكتروشيميايي پالسي در حمام واتس اصلاح شده

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فوم نانوكامپوزيتي نيكلي تخلخل باز به روش رسوب دهي الكتروشيميايي پالسي در حمام واتس اصلاح شده

شماره اظهارنامه : 139950140003003492

شماره ثبت : 103345

تاریخ ثبت : 1399/04/22

نام مالک/مالکین : احمد مولودي

نام مخترع/مخترعین : احمد مولودي و فائزه برزگر

طبقه بندی بین المللی : C25D 3/12 C23C 18/24

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر روشي براي كامپوزيت سازي فوم نيكلي تخلخل باز ارائه ميدهد. با توجه به محبوبيت اين نوع فومها در صنايع مختلف، بهبود خواص آن با كامپوزيت سازي مورد توجه است. فوم نيكلي كامپوزيتي به روش رسوب همزمان ذرات تقويت كننده در حمام آبكاري توليد ميگردد. براي توليد فوم نيكلي به روش رسوبدهي الكتروشيميايي از رسوب دهي نيكل بر روي يك مدل اوليهي فوم تخلخل بازِ رسانا استفاده ميشود. در اين اختراع، با بهينه سازي تركيب شيميايي حمام و تنظيم pH آن، نانوذرات سراميكي كه نقطه ي ايزوالكتريك آنها از pH حمام بالاتر است، بدون نياز به افزودن سرفكتانت بطور همزمان در زمينه نيكل رسوب ميكند و فوم كامپوزيتي تخلخل باز توليد ميگردد. استفاده ار جريان پالسي نيز امكان نفوذ ذرات خنثي را به داخل فوم فراهم مي كند و در نتيجه يك فوم فلزي تخلخل باز با توزيع يكنواخت نانوذرات توليد ميگردد. بسته به جنس نانوذرات ميتوان خواص فوم نيكلي را بطور هدفمند تقويت نمود. براي مثال استفاده از نانوذرات اكسيد نايوبيوم و اكسيد تانتالوم قابليت كاتاليستي فوم نيكلي را افزايش ميدهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0