فرآيند توليد كنسانتره‌‌ پروتئين از آب پنير به روش انعقادي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد كنسانتره‌‌ پروتئين از آب پنير به روش انعقادي

شماره اظهارنامه : 139950140003005372

شماره ثبت : 103161

تاریخ ثبت : 1399/06/23

نام مالک/مالکین : شرکت يكصدوبيست ويك فرآورده هاي دامي ولبني بهاردالاهو تعاوني

نام مخترع/مخترعین : احسان سيف علي و اعظم شريفي

طبقه بندی بین المللی : A23C 20/02

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر در خصوص روش و فرآيندي براي توليد پودر كنستانتره آب پنير با درصد پروتئين 50 تا 80 درصد از آب پنير و يا براي توليد خوراك پروتئيني حيوانات و يا كود كشاورزي از پساب كارخانجات لبني است. در اختراع حاضر براي جدا كردن پروتئين از آب پنير براساس روش لخته سازي است. اين روش فيزيكي-شيميايي نسبتا ساده با بازدهي بالا مي باشد. در روش حاضر از يك منعقد كننده فرم پليمري فلزي به نام پلي آلومينيوم كلرايد استفاده شده است. اين فرآيند به اين صورت است كه ابتدا آب پنير ورودي در دستگاه سپراتور كه با استفاده از نيروي گريز از چربي را از آب پنير جدا مي كند وارد مي شود پس از جدا كردن چربي، نمونه وارد فرايند لخته سازي در مخزن لخته كننده شده و پس از افزودن ماده منعقد كننده وارد مخزن ته نشيني شده و پروتئين هاي موجود در آب پنير جدا مي شود. آب پنير داراي حدود هشت دهم تا يك درصد پروتئين مي باشد. لخته پروتئيني جدا شده سپس خشك شده و به صورت پودر آماده استفاده مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0