طراحي و توليد پلت‌فرم جهت دارورساني و جلوگيري از چسبندگي بافتي در محل جراحي‌هاي دندان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و توليد پلت‌فرم جهت دارورساني و جلوگيري از چسبندگي بافتي در محل جراحي‌هاي دندان

شماره اظهارنامه : 139850140003010089

شماره ثبت : 102846

تاریخ ثبت : 1398/11/08

نام مالک/مالکین : پريا خوئيني و احسان ابوطالب

نام مخترع/مخترعین : پريا خوئيني و احسان ابوطالب

طبقه بندی بین المللی : A61C 1/18 A61J 3/00

خلاصه شرح اختراع :

پلت¬فرمي جهت دارورساني و جلوگيري از چسبندگي بافتي در محل جراحي¬هاي دهان و دندان ميباشد. در طول مدت بيماري¬هاي دنداني و همچنين درمان (من جمله انواع جراحي¬هاي دنداني) امكان ايجاد عفونت هاي باكتريال و مشكلاتي از قبيل رشد نابه¬جاي بافت اپيتليال وجود خواهد داشت. بنابراين متخصصين دندانپزشكي از barrier membrane ها در جراحي ها استفاده ميكنند تا اثرات تخريبي بيماري و جراحي را توسط GBR (guided bone regeneration) و GTR (guided tissue regeneration) كاهش دهند و از رشد نابه جاي بافت اپيتليوم در جايي كه بايد بافت استخواني رشد كند، جلوگيري كنند. در ضمن با load داروهاي مختلف در اين barrier membrane ها ميتوان به محل مورد نظر دارورساني كرد.Barrie membrane¬هاي اوليه¬اي كه طراحي شدند قابل جذب نبودند. درنتيجه نياز بود كه چند هفته بعد از جراحي اصلي، با يك جراحي ديگر آن ها را از درون لثه خارج كنند. بنابراين ما بر آن شديم كه فرمولاسيوني طراحي كنيم كه قابل جذب است و همچنين هيچ تفاوت عملكردي شاخصي با غشاهاي نسل اول ندارد. همانطور كه اشاره شد ميتوان در اين غشاها مواد دارويي بارگذاري كرد تا ضمن استفاده از مزاياي اين غشاها (بهبود اتصال بافت همبند جديد، تسريع انعقادخون، افزايش سرعت بهبود زخم و جلوگيري از مهاجرت سلول هاي اپيتليال) به محل جراحي شده دارورساني انجام داد. در طراحي اين محصول ما از فرمولاسيون منحصربه-فردي استفاده كرديم كه قادر است هم داروهاي ليپوفيل و هم داروهاي هيدروفيل را در ساختار خود جاي داده و در محل و به مقدار مورد نظر ما، آزاد كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0