كيت شناسايي كننده باكتري اشرشياكلي O157:H7 با استفاده از ايمنوگلوبيولين Y پرندگان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت شناسايي كننده باكتري اشرشياكلي O157:H7 با استفاده از ايمنوگلوبيولين Y پرندگان

شماره اظهارنامه : 139850140003010986

شماره ثبت : 102325

تاریخ ثبت : 1398/12/05

نام مالک/مالکین : دانشگاه فردوسي مشهد

نام مخترع/مخترعین : صادق جعفري و محمدرضا نصيري و سحر صباحي و سيدعلي مرتضوي و فخري شهيدي

طبقه بندی بین المللی : A61K 49/00 G01N 33/00 C12Q 1/00

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع با هدف ايجاد ايمني غيرفعال خوراكي در برابر باكتري هليكوباكتر پيلوري كه شيوع بسيار وسيعي در جهان داشته و عامل اصلي زخم و سرطان معده در انسان است، صورت پذيرفت. بدين منظور، سلول هاي باكتري هليكوباكتر پيلوري با استفاده از فرمالدهيد غيرفعال و پس از تركيب با ادجوانت فعال و غيرفعال فروند به 4 نقطه از سينه مرغ نژاد لگهورن سفيد تزريق زيرجلدي شد. استخراج آنتي بادي IgY با استفاده از پلي اتيلين گلايكول و كيفيت و غلظت آن با استفاده از روش هاي SDS-PAGE و برادفورد مورد بررسي قرار گرفت. از زرده تخم مرغ هاي حاوي IgY به منظور توليد بستني تخم مرغي استفاده و محصول در مقايسه با بستني وانيلي مورد ارزيابي حسي قرار گرفت. از تست الايزا غيرمستقيم به منظور بررسي فعاليت IgY استخراجي، همچنين فعاليت IgY در طي سه ماه پس از توليد استفاده شد. آناليز فعاليت IgY با روش الايزا نشان داد كه بيشترين ميزان اين آنتي بادي در هفته دوم داشته و بعد از 3 ماه نگهداري بستني تخم مرغي در دماي 94-18 درصد از فعاليت آنتي بادي حفظ شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0