توليد گاز و چسب و ژل حاوي عصاره آمونيون ، گياه آلوئه ورا ، آب بشقابي و چاي سبز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد گاز و چسب و ژل حاوي عصاره آمونيون ، گياه آلوئه ورا ، آب بشقابي و چاي سبز

شماره اظهارنامه : 139950140003001891

شماره ثبت : 102217

تاریخ ثبت : 1399/03/05

نام مالک/مالکین : علي بابائي و زهرا فيضي دولت آبادي و سيداحمدرضا احمدي

نام مخترع/مخترعین : علي بابائي و زهرا فيضي دولت آبادي و سيداحمدرضا احمدي

طبقه بندی بین المللی : A61K 36/82 A61F 17/00 A61F 15/00 A61K 36/00

خلاصه شرح اختراع :

توليد گاز و چسب و ژل حاوي عصاره آمونيون، گياه آلوئه ورا، آب بشقابي و چاي سبز؛ طرحي در حوزه تجهيزات پزشكي و بهداشتي است كه در زمينه بهبودي زخم هاي سوختگي، ترميم كامل و بازگرداني ساختار و عملكرد اصلي پوست و كاهش همزمان مشكلات ناشي از اسكار زخم در كوتاه ترين زمان ممكن موثر مي باشد. امروزه اكثر داروهاي سنتزي كه براي درمان زخم ها استفاده مي شوند نه تنها گران هستند بلكه باعث ايجاد مشكلاتي نظير آلرژي و مقاومت دارويي مي شوند. براي تهيه گاز و چسب زخم مورد نظر، ابتدا لايه آمنيون در شرايط استريل در آزمايشگاه از جفت جنين جداسازي شد و پس از شستشو با محلول PBS به قطعات كوچك تقسيم گرديد. سپس آنزيم تريپسين اضافه شد و در انكوباتور پس از خنثي سازي اثر آنزيم، با اضافه كردن محيط كشت حاوي DMEM ، قطعات بافتي به دست آمده توسط سانتريفيوژجدا و با كمك اولتراسانتريفيوژ عصاره آمنيون جداسازي گرديد. سپس ژل موجود در برگ هاي آلوئه ورا جدا سازي گرديد و پس از ضد عفوني در دستگاه مخلوط كن ريخته و عصاره حاصل جداسازي گرديد. بــراي تهيه عــصاره گياه آب بشقابي، از روش پركولاسيون استفاده شـد كه پس از آسـياب گيـاه خشك شده، به آن كلروفر ، اتـر دوپتروليـوم و متانول در مراحل مختلف اضافه شد كه پس از 24 ساعت محتويات ظرف سانتريفوژ شده و رسوبات جدا گرديد.وحلال اضـافي در دماي 35 درجه، توسط دسـتگاه حـذف حـلال در خـلا، تبخيـر گرديـد و عصاره تغليظ شده روي بن مــاري با حرارت ملايم خشك گرديـد. براي تهيه عصاره از چاي سبز، نيز از روش ماسراسيون استفاده شده. ابتدا برگ چاي سبز در آسياب پودر شده سپس براي ۴۰ گرم پودر چاي سبز با ۴۰۰ ميلي ليتر الكل اتانول(۷۰) درصد اضافه شد و بمدت ۴۸ ساعت در دماي اتاق قرار داده شد. پس مخلوط را از صافي عبور داده و مايع را در ۱۰ پليت ريخته و در حمام آب گرم در دماي ۷۰ درجه بمدت ۴۸ ساعت قرار داده شد تا كاملا خشك شود. سپس ۲ گرم از پودر حاصل را ۲۰۰ ميلي ليتر سالين تركي مخلوط كرديم و عصاره چاي سبز تهيه شد. در آخر عصاره گياه آب بشقابي ،گياه آلوئه ورا و چاي سبز با عصاره آمنيون مخلوط گرديد و به فرم گاز استريل و بر روي چسب به صورت ژل قرار گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0