فرايندي جهت ساخت يك اليگومر سيكليك و يك اليگومر سيكليك بدست آمده از آن و يك فرايند براي پليمريزه كردن آن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايندي جهت ساخت يك اليگومر سيكليك و يك اليگومر سيكليك بدست آمده از آن و يك فرايند براي پليمريزه كردن آن

شماره اظهارنامه : 139850140003006537

شماره ثبت : 102086

تاریخ ثبت : 1398/07/28

نام مالک/مالکین : شرکت سولزر منيجمنت اِي جي - نام لاتین: AG

نام مخترع/مخترعین : ليبوريو ايوانو كوستا - نام لاتین:Liborio Ivano COSTA و پيتر جواچيم فلكنستاين - نام لاتین:Peter Joachim FLECKENSTEIN و جان-جورج روزنبوم - نام لاتین:Jan-Georg ROSENBOOM و جوزپه ستورتي - نام لاتین:Giuseppe STORTI و ماسيمو موربيدلي - نام لاتین:Massimo MORBIDE

طبقه بندی بین المللی : C08G 63/181 C08G 63/81 C08G 63/91 C07C 67/465 C07C 69/608

خلاصه شرح اختراع :

فرايندي براي تهيه يك تركيب اليگومر پلي استر سيكليك (IV) شامل يك اليگومر پلي استر سيكليك كه داراي واحدهاي فوران و دو تا پنج واحد تكرار است، فاش مي شود. اين فرايند شامل مراحل زير است: (الف) واكنش به يك تركيب مونومر شامل: (i) يك مشتق فوران دوعملكردي و (ii) يك ديول در يك مرحله اليگومريزاسيون خطي براي توليد يك (iii) تركيب اليگومر خطي شامل يك گونه اليگومر خطي ، (ب) واكنش تركيب اليگومر خطي (iii) در يك مرحله چرخش به كمك تقطير (DA-C) براي ايجاد يك تركيب اليگومر پلي استر سيكليك (IV) و يك فرآورده جانبي (v) ديول ، كه در آن (v) فرآورده جانبي ديول با تبخير در مرحله چرخش به كمك تقطير (DA-C) حذف شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0