فرآيند اندازه گيري نسبي پروتئين سلول با استفاده از ماده ژلاتيني به عنوان سوبستراي آنزيم MMP2

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند اندازه گيري نسبي پروتئين سلول با استفاده از ماده ژلاتيني به عنوان سوبستراي آنزيم MMP2

شماره اظهارنامه : 139850140003009465

شماره ثبت : 101969

تاریخ ثبت : 1398/10/21

نام مالک/مالکین : محسن سي سخت و مير بهراد آقازاده قديم

نام مخترع/مخترعین : محسن سي سخت و مير بهراد آقازاده قديم

طبقه بندی بین المللی : G01N 33/00 A61K 49/00

خلاصه شرح اختراع :

"زايموبلاتينگ"، يك روش تركيبي از دو تكنيك زايمو گرافي و وستنرن بلاتينگ به همراه توليد يك پروتئين نوتركيب و يك صفحه ژلاتيني جهت جداسازي پروتئين از سلول مي¬باشد. از نظر عملكرد، اين اختراع مي¬تواند نسبت به دو روش مذكور در بازه زماني كوتاهتري انجام شود، و هزينه انجام آن نيز كمتر مي¬باشد. تكنيك مورد استفاده در اين اختراع استفاده از ماده ژلاتين به عنوان سوبستراي آنزيم MMP2 مي باشد كه خود اين آنزيم يا به عبارتي ديگر دامين كاتاليتيك آنزيم بجاي HRP به آنتي بادي ثانويه متصل مي¬باشد. به اين صورت كه بعد از پايان الكتروفورز و انتقال پروتئين ها به صفحه ژلاتيني و كوت كردن آنتي بادي ثانويه روي صفحه ژلاتيني (كه در واقع آنتي بادي به پروتئين هاي مورد نظر متصل مي شود)، صفحه ژلاتيني با آنتي بادي ثانويه به مدت 6 ساعت و در دماي 37 درجه سانتيگراد انكوبه مي¬شود. در نهايت ژلاتين هضم مي شود و بعد از رنگ آميزي ژل با كماسي بلو، همه نقاط صفحه ژلاتيني آبي رنگ مي¬شود به جز ناحيه¬اي كه پروتئين مورد نظر وجود دارد و باند سفيد رنگ مشاهده مي¬شود (آنزيم ژلاتين را هضم مي¬كند). بنابراين براي ديدن باندها، نيازي به دستگاه دريافت كننده لومينيسنس نيست. از سوي ديگر مي توان مستقيما آنتي بادي اوليه را به دامين كاتاليتيك MMP2 متصل نمود كه در اين صورت بازه زماني آزمايش كاهش مي¬يابد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0