طراحي و ساخت كولر با استفاده از نانوذرات پايه كروم و المانهاي ترموالكتريك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت كولر با استفاده از نانوذرات پايه كروم و المانهاي ترموالكتريك

شماره اظهارنامه : 139850140003007949

شماره ثبت : 101824

تاریخ ثبت : 1398/09/10

نام مالک/مالکین : محمدمهدي عطار و موسسه دانشگاه آزاد اسلامي

نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي عطار

طبقه بندی بین المللی : G01R 5/22 H01M 10/60 B01J 23/26 H01L 35/32 F28C 1/00

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع كولر با تركيب دو فناوري نانو و المان¬هاي ترموالكتريك ساخته شده است. در اين طرح از نانوذرات پايه كروم سري 3 استفاده شده تا با قرارگيري در ميدان مقناطيسي متناوب با افت دماي ايجاد شده باعث افزايش كارايي المانهاي ترموالكتريك مي¬شود. به اين منظور مبدل فركانسي ساخته و طراحي شده تا ميدان مغناطيسي با فركانسي در حدود 80 كيلو هرتز براي نانوذرات كروم تهيه كند. از نانوسيال اشاره شده براي افت دماي مبدل گرم متصل شده به قسمت گرم المان¬هاي ترموالكتريك استفاده شده و اين قابليت را دارد تا با فن تعبيه شده دماي قسمت گرم را در حدود دماي 5- درجه سانتيگراد برساند و اين باعث شده دماي در قسمت سرد المانها و مبدل سرد به حدود 50- درجه سانتيگراد برسد كه توليد سرمايش كرده و به دليل نداشتن كمپرسور و عدم نياز به متراكم كردن سيال مبرد صرفه جويي در مصرف برق و انرژي مي¬شود. از اين دستگاه با اين مختصات طراحي شده براي خودروهاي سواري و سنگين كه فاقد كولر هستند و يا اتاقك¬هاي با حجم30 متر مكعب مي¬توان استفاده كرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0