تهيه محصولات افزايشي نين هيدرين ازواكنش گاليك اسيد و اورسينول با نين هيدرين و بررسي ساختار محصولات در محيطهايي با pH متفاوت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه محصولات افزايشي نين هيدرين ازواكنش گاليك اسيد و اورسينول با نين هيدرين و بررسي ساختار محصولات در محيطهايي با pH متفاوت

شماره اظهارنامه : 139850140003004110

شماره ثبت : 101592

تاریخ ثبت : 1398/05/17

نام مالک/مالکین : سيدابراهيم سعيدي اردبيلي و رامين رضائي طهراني

نام مخترع/مخترعین : سيدابراهيم سعيدي اردبيلي و رامين رضائي طهراني

طبقه بندی بین المللی : G01N 31/22 G01N 31/00

خلاصه شرح اختراع :

نينهيدرين با پلي فنول ها در محيط اسيد استيك با نسبتهاي متفاوت به صورت تك ظرف واكنش داده و محصولات افزايشي چهار حلقهاي را ايجاد مي كنند. در اين تحقيق از گاليك اسيد و اورسينول به عنوان تركيبات پلي فنول استفاده شد. در محيط اسيد استيك موقعيت اورتوي گروه هيدروكسيِ اين تركيبات فعال شده و با گروه كربونيل موقعيت 2 نينهيدرين وارد واكنش ميشوند. از واكنش نينهيدرين با گاليك اسيد محصول مونو اداكت به دست آمد. واكنش نينهيدرين با اورسينول در نسبتهاي متفاوت منجر به تشكيل محصولات ايزومري مونو اداكت و بيس اداكت شد. ساختار محصولات با طيف بيني IR, 1HNMR, و طيف جرمي تأييد شد و در ادامه تحقيق خواص تغيير رنگ و شناساگري محصولات (با تغيير PH) مورد بررسي قرار گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0