تهيه نانوسيال با استفاده از نانوذرات روي و گرافن به عنوان سيال در گردش در برجهاي خنك كن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه نانوسيال با استفاده از نانوذرات روي و گرافن به عنوان سيال در گردش در برجهاي خنك كن

شماره اظهارنامه : 139750140003005674

شماره ثبت : 101433

تاریخ ثبت : 1397/07/13

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد

نام مخترع/مخترعین : پيمان ايماني مفرد و سعيد زينالي هريس

طبقه بندی بین المللی : F15B 3/00 C09K 5/00

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع در بهبود عملكرد حرارتي برج‌هاي خنك‌كن موثر است. در حال حاضر در برج‌هاي خنك‌كن، آب به عنوان سيال عامل خنك مي‌شود و اين آب است كه بايد با گردش در مدار حرارتي، حرارت را از منبع گرم دريافت كرده و در برج خنك‌كن آزاد نمايد. اين در حالي است كه آب داراي خواص انتقال حرارت نسبتا پاييني است. چنان‌چه سيالي جايگزين آب شود كه با نرخ جرمي كمتري بتواند انرژي مورد نياز را از منبع حرارتي دريافت كند و در برج خنك‌كن آزاد نمايد، مي‌توان انتظار داشت كه عملكرد حرارتي برج خنك‌كن بهبود يابد. همچنين در صورت نياز به افزايش ظرفيت در واحدهاي صنعتي كه نتيجه‌ي آن توليد حرارت بيشتر مي‌باشد، مي‌توان با استفاده از اين سيال جايگزين بدون نياز به افزايش ابعاد برج خنك‌كن موجود، حرارت مازاد را از سيستم حذف نمود. در اين اختراع، سيال عامل جديد پيشنهادي نانوسيال مي‌باشد. با توجه به آزمايشات و محاسبات انجام گرفته، استفاده از نانوسيال مي‌تواند منجر به بهبود عملكرد حرارتي برج‌هاي خنك كن گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0