تهيه نانوذرات آهن(III) اكسيد (Fe2O3) با استفاده از باكتري هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم به عنوان آنتي ميكروبيال

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه نانوذرات آهن(III) اكسيد (Fe2O3) با استفاده از باكتري هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم به عنوان آنتي ميكروبيال

شماره اظهارنامه : 139850140003010159

شماره ثبت : 101182

تاریخ ثبت : 1398/11/11

نام مالک/مالکین : فرشته ناظمي هرندي و سيدعباس شجاع الساداتي و عليرضا چكشيان خراساني و دانشگاه تربيت مدرس

نام مخترع/مخترعین : فرشته ناظمي هرندي و سيدعباس شجاع الساداتي و عليرضا چكشيان خراساني

طبقه بندی بین المللی : C12N 1/00

خلاصه شرح اختراع :

نانوذرات آهن(III) اكسيد (Fe2O3) به دليل خاصيت ضد ميكروبي و سميت اندك، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف دارند و هر روزه بر دامنه به كارگيري آن‌ها در زندگي انسان افزوده مي شود. اهميت نانو ذرات با توجه به شكل و اندازه آن ها تعيين مي شود كه اين امر به روش سنتز آن ها بستگي دارد. در سال هاي اخير به دليل نياز و تقاضاي فزاينده به فناوري هاي توليد نانوذرات، رويكردهاي سبز با توجه به ملاحظات زيست محيطي و جنبه اقتصادي نسبت به روش هاي شيميايي و فيزيكي مورد توجه است. لذا طبق مطالعات انجام شده، تا كنون پژوهشي بر كاربرد باكتري هاي پروبيوتيك (لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم) در توليد نانوذرات آهن(III) اكسيد انجام نشده است. بنابراين اختراع ارائه شده در رابطه با نحوه توليد، كاربرد و بررسي ساختاري و خاصيت ضد ميكروبي نانوذراتي است كه از طريق روش‌هاي سبز ايجاد شده است. در اختراع حاضر، نانوذرات آهن(III) اكسيد ، با استفاده از باكتري هاي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم ساخته و اثرات ضدباكتريايي، ضد قارچي و سميت سلولي آن ها بررسي شد. در اين اختراع به منظور ارزيابي نانوذرات از آزمايش هاي FE-SEM ، EDX، MAPPING ، FTIR ، XRD، ICP-OES، Disk diffusion Agar،MIC و MTTاستفاده شد. بنابراين طبق نتايج حاصل از اين اختراع مي توان گفت نانوذرات سنتز شده آهن(III) اكسيد توسط باكتري هاي پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس پلانتاروم علاوه بر داشتن ويژگي بهبود يافته از نظر اندازه، مورفولوژي، نسبت سطح به حجم و ساختار، داراي خاصيت ضد ميكروبي بالا و سميت اندك نسبت به ديگر نانوذرات سنتز شده در پژوهش هاي قبل مي باشند. هم چنين اين اختراع، ساخت سبز نانوذرات فلزي ضد ميكروبي از طريق باكتري هاي پروبيوتيك را نسبت به روش‌هاي معمول فيزيكي و شيميايي، بهتر، كم هزينه‌تر با آلودگي زيستي كمتر و دوست‌دار محيط زيست معرفي مي‌كند بنابراين نانوذرات سنتز شده با توجه به داشتن عملكرد و كاربرد عمومي مي توانند در صنايع مختلف مورد استفاده قرار گيرند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0