توليد بسته بندي زيست تخريب پذير بر پايه كازئينات سديم حاوي صمغ هاي ژلان، گوار و (Amygdalus scoparia spach)Zedo براي بسته بندي مواد غذايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد بسته بندي زيست تخريب پذير بر پايه كازئينات سديم حاوي صمغ هاي ژلان، گوار و (Amygdalus scoparia spach)Zedo براي بسته بندي مواد غذايي

شماره اظهارنامه : 139750140003010988

شماره ثبت : 100285

تاریخ ثبت : 1397/12/25

نام مالک/مالکین : دانشگاه فردوسي مشهد

نام مخترع/مخترعین : محمود عليزاده ثاني و محمد مالكي و محمد محسن زاده و مريم عزيزي لعل آبادي و رؤيا رضائيان دلوئي

طبقه بندی بین المللی : C08J 5/18 C08K 13/04 B32B 27/36 C08G 63/181 C08G 63/183

خلاصه شرح اختراع :

استفاده از فيلم هاي بسته بندي زيست تخريب پذير كه از مواد طبيعي ساخته مي شوند در صنعت بسته بندي در سالهاي اخير توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده است. از طرف ديگر به بكارگيري فراروده هاي جانبي كارخانجات صنايع غذايي از جمله كازئين و ژلاتين باعث مي شود كه ارزش افزوده اقتصادي اين محصولات و كارخانجات افزايش يابد. از طرفي با به كارگيري اين تركيبات براي صنايع بسته بندي ميزان آلودگي هاي زيست محيطي و بيماري هاي منتقله از طريق مواد بسته بندي سنتتيك و مشتقات نفتي مانند پلي اتيلن، و ساير مشتقات به حداقل مي رسد. از سوي ديگر استفاده از تركيبات پلي ساكاريدي مانند صمغ ها (ژلان، گوار و فارسي) كه جزو مواد طبيعي محسوب مي شوند، به دليل خواص ويژه خود باعث بهبود خواص بسته بندي هاي مورد نظر مي شوند. همچنين با بكارگيري اين تركيبات زيست تخريب پذير معمولا ميزان مهاجرت و يا آزاد سازي تركيبات سرطان زا از مواد بسته بندي به داخل مواد غذايي و جود نخواهد داشت (به دليل طبعي بودن).همچنين اين تركيبات طبيعي مي توانند حامل هاي بسيار مناسبي براي انتقال و بارگذاري تركيبات ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني براي بسته بندي مواد غذايي باشند. چرا كه معمولا تركيبات ضدميكروبي و آنتي اكسيداني بر روي مجموعه¬اي از بيوپليمرها همپوشاني مي¬شوند. از آنجايي كه پليمرهاي سنتزي نه تنها ميتوانند خود باعث مهاجرت به داخل مواد غذايي شوند بلكه يكي از عوامل آلودگيهاي محيطي بحساب مي¬آيند .لذا هدف از مطالعه¬ي حاضر توليد فيلم هاي بسته بندي از مواد كاملا طبيعي و زيست تخريب پذير (كازئينات سديم، صمغ گوار، صمغ ژلان و صمغ فارسي (Zedo)) مي باشد تا در صورت رسيدن به نتيجه مطلوب راهكاري مناسب و سالم براي صنعت بسته بندي مواد غذايي ارائه داد. فيلم¬هاي خوراكي با محتواي متفاوت شامل كازئينات سديم، صمغ گوار، صمغ ژلان و صمغ فارسي (Zedo) تهيه خواهند شد. سپس خواص فيزيكومكانيكي و موفولوژيكي فيلم ها ارزيابي خواهد شد. و درنهايت بهترين فيلم بسته بندي حاصل را ميتوان به عنوان جايگزين پيشنهادي مناسب براي صنعت بسته بندي ارائه داد

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0