آشكارساز نوري شعله با كاربري در سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق با استفاده از شناسايي طيف نوري ماوراءبنفش

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آشكارساز نوري شعله با كاربري در سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق با استفاده از شناسايي طيف نوري ماوراءبنفش

شماره اظهارنامه : 139750140003008906

شماره ثبت : 100121

تاریخ ثبت : 1397/10/20

نام مالک/مالکین : شرکت بلند آسمان صنعت توليد با مسئوليت محدود و محمد خيري ملاشاهي

نام مخترع/مخترعین : محمد خيري ملاشاهي

طبقه بندی بین المللی : G08B 17/00 A62C 3/00

خلاصه شرح اختراع :

"واضح است صنايعي كه ماموريت آنها توليد، ساخت، انباركردن و يا حمل مواد قابل اشتعال است نيازمند يك سيستم اعلام و اطفاء حريق قابل اطمينان و سريع ميباشند و بهترين راه خاموش سازي آتش، تشخيص به هنگام آن ميباشد. در اين راستا، سيستمهاي تشخيص آتش، به ويژه آشكارساز نوري شعله، به علت توانايي تشخيص از راه دور يك آتش سوزي كوچك، موثرترين دستگاه اعلام حريق ميباشد. طراحي سيستمهاي تشخيص شعله حساس به نور با استفاده از سنسورهاي ماوراء بنفش (UV) ، مادون قرمز (IR) و يا تركيبي از هر دو ممكن پذير است. با اين حال، اين آشكارسازها اغلب در محيط هايي صنعتي و نيز خودروهاي زميني، دريايي، هوايي، قطار و ... كار ميكنند كه شامل بسياري از منابع تابشي هستند و ميتوانند عملكرد آشكارساز را مختل كنند و حتي باعث آلارم هاي كاذب شوند. علاوه بر اين، بسياري از آشكارسازهاي شعله بايد بتوانند شرايط سخت محيطي (رطوبت، دما، ارتعاش، ضربه و ...) را تحمل كنند و همچنان ايمني عملكرد كامل خود را حفظ كنند. در اكثر كاربردهاي آشكارساز اپتيكي شعله، محيط هايي با ريسك و يا ارزش بالا هستند بنابراين آشكارسازها بايد به روشهاي پيچيده و پيشرفته توليد شوند تا از قابليت اعتماد محصول نصب شده اطمينان حاصل شود. اين الزامات، باعث گرديده از رشته هاي علمي مانند شيمي، فيزيك، الكترواپتيك، فيزيك الكترومغناطيس، تجزيه طيفي الكترومغناطيس، ترموديناميك و برق در تحقيق و توسعه براي دستيابي به فناوري هاي جديد آشكارسازهاي آتش استفاده گردد." اين تحقيق يك رويكرد نوآورانه را نشان ميدهد كه چگونه تجزيه و تحليل طيفي شعله، منجر به توليد آشكارساز نوري شعله با كاربري در سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق شده است. (سند به شماره 003755 الف/92 در تاريخ 1398/10/30 صادر گرديد)

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0