ثبت شرکت

 

در ابتدای تجارت و کسب و کار، به ثبت رساندن شرکت به شیوه مناسب، ابتدایی ترین و اصلی ترین گام است. در ادامه انواع ثبت شرکت را بررسی می کنیم. معمولا حداقل دو نفر یا بیش تر در شکل دهی شرکت لازم است حضور داشته باشند. این افراد با یکدیگر مجموعه ای را ایجاد می کنند که در آن، فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. شکل گیری شرکت، نیازمند قوانینی است که لازم است رعایت شوند تا شرکت شخصیت حقوقی پیدا کند. در این بخش، قوانین و مقررات چگونگی ثبت کردن شرکت ها را بررسی می کنیم.

انواع شرکت

شرکت ها به دو دسته شرکت های دولتی و غیر دولتی دسته بندی می شوند. در ادامه این شرکت ها را به تفصیل بررسی می کنیم.

شرکت دولتی

شرکت های دولتی واحد سازمانی مشخصی هستند، که با اجازه قانون شکل می گیرند.  این گونه شرکت ها بنا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره می شوند. بیش از 50 درصد این گونه شرکت ها به دولت تعلق دارد..

شرکت های غیر دولتی

این گونه شرکت ها در قانون تجارت به هفت گروه دسته بندی می شوند.

شرکت سهامی عام و خاص؛

شرکت تضامنی؛

شرکت نسبی؛

شرکت با مسئولیت محدود؛

شرکت مختلط سهامی؛

شرکت مختلط غیر سهامی؛

شرکت تعاونی.

شرکت سهامی

شرکت های سهامی به مجموعه شرکت های سهامی عام و خاص دسته بندی می شوند.

 شرکت سهامی عام؛ آن دسته از شرکت هایی هستند که موسسین آن، بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

 شرکت سهامی خاص؛ برای ثبت این گونه شرکت ها لازم است حداقل سه نفر شرکت داشته باشند. این افراد در سمت های رئیس، نایب رئیس و مدیر عامل قرار می گیرند. همچنین لازم است دو نفر بازرس برای شرکت در نظر گرفته شود. این افراد نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت خانوادگی داشته باشند.

لازم به ذکر است که حداقل میزان سرمایه برای ایجاد شرکت های سهامی، مبلغ یک میلیون ریال است. شرکت های سهامی خاص باید 35 درصد از سرمایه اولیه خود را به یک حساب در بانک که در شرف تاسیس هستند، واریز کنند. سپس در 5 سال بعدی لازم است، 65 درصد سرمایه به حساب واریز شود؛ تا زمانی که حساب کامل نشده باشد، امکان افزایش سرمایه وجود ندارد. همچنین درج ثبت شرکت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار از الزامات به شمار می آید.

شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت  کردن شرکت با مسئولیت محدود، لازم است حداقل 2 نفر در این امر، شرکت داشته باشند. مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود به این شکل است که هر کدام از شرکا بر اساس سرمایه ای که قرار داده، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. حداقل میزان سرمایه در شرکت های این چنینی مبلغ یک میلیون ریال است. در نام این شرکت ها لازم است عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود؛ در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی شمرده می شود.

شیوه به ثبت رساندن شرکت

پس از انتخاب نوع شرکت و تشکیل آن، مدیران باید تمهیدات لازم برای ثبت شرکت را تدارک ببینند. برای ثبت کردن شرکت لازم است به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد و همینطور درخواست ثبت از سوی مدیران شرکت، طی 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

  • تهیه اساسنامه ای که توسط مجمع عمومی تصویب شده است
  • تهیه صورتجلسه مجمع
  • ارائه اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
  • ارائه کپی برابر اصل کارت ملی وشناسنامه کلیه سهامداران واعضا و هیات مدیره
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضا هئیت مدیره و بازرسین

 

برای انتخاب شرکت مناسب  و ثبت آن برای کسب و کار خود، لازم است با متخصصان خبره در این زمینه مشورت کرد و این امر را به آن ها سپرد. متخصصان فعال آکادمی برندینگ در این خصوص یاری رسان شما هستند.